നിരുത്തരവാദ സമീപനങ്ങളുടെയും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയുടെയും സർക്കാർ മോഡലാണ് കേരള ഓപൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ഉപരി പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ കോഴ്സുകളും കോളേജുകളും സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെയാണ്…

Read more

ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇടപെടൽ വിജയം. കേരള നിയമ പ്രവേശന പരീക്ഷ (KLEE) അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 വരെ നീട്ടി.

കേരള നിയമ പ്രവേശന പരീക്ഷക്ക് (KLEE) അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 28 ൽ നിന്നും 31 ലേക്ക് നീട്ടി.…

Read more

അനന്യാകുമാരി അലക്‌സിന്റെ മരണം: മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പാക്കണം – ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ്

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ റേഡിയോ ജോക്കിയും അറിയപ്പെടുന്ന അവതാരകയും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ അനന്യ കുമാരി അലക്സിന്റെ മരണം…

Read more

കേരള നിയമ പ്രവേശന പരീക്ഷ (KLEE) അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി വെക്കുക; ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ്

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ, സ്വാശ്രയ ലോ കോളജുകളിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി, ത്രിവത്സര എൽ.എൽ.ബി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള…

Read more