ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പ് : ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വിടണം: ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ്

2009 മേയ് 17 നു തിരുവനന്തപുരം ബീമാപള്ളിയിലുണ്ടായ പോലീസ് വെടിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് നിശ്ചയിച്ച ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്…

Read more