വണ്ടിപ്പെരിയാർ: പീഡനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും ഭരണകൂടവും കൂടിയാണ് പ്രതികൾ

വണ്ടിപ്പെരിയാർ: വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റവാളിക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന്…

Read more