ദേവിക മെമ്മോറിയല്‍ ക്ലാസ്മുറി ഒരുക്കി ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ്

കാസര്‍കോട് : കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള ഓണ്‍ലെന്‍ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച്ച പിന്നിട്ടിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തില്‍ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള…

Read more

കലാലയങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരോധം: ഭരണഘടനാവകാശങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി-ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ്

തിരുവനന്തപുരം: കലാലയങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം നിരോധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി ഭരണഘടനയോടും ഭരണഘടന നല്‍കുന്ന സംഘടിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യവകാശങ്ങളോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ്…

Read more