പുതിയ കാലത്ത് സാഹോദര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിനു പ്രസക്തിയേറുന്നു -ഷംസീർ ഇബ്രാഹിം

കോഴിക്കോട്: സംഘ പരിവാർ ഫാസിസ്റ്റുകൾ  രാജ്യത്ത് പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ  ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനും സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സാഹോദര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നതായി ഫ്രറ്റേണിറ്റി…

Read more

ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഡി.ഡി. ഇ മാർച്ച് : പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

കോഴിക്കോട്: എസ്. എസ്. എൽ. സി വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപരിപഠന സൗകര്യമൊരുക്കുക, ജില്ലയിൽ പുതിയ ഹയർ സെക്കന്ററി ബാച്ചുകൾ…

Read more

പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ; നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള അനുമതി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് നൽകിയത് അശാസ്ത്രിയം : ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് 

കോഴിക്കോട്: പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയയിൽ 2പോയിന്റ് വരെ ലഭ്യമാക്കുന്ന നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള അനുമതി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനു…

Read more

കോഴിക്കോട് ജില്ലയോട് ഭരണകൂടം തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനത്തിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക്‌ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷൻ സമർപ്പണം.

കോഴിക്കോട്: ഭരണകൂടം വർഷങ്ങളായി ജില്ലയോട് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക, SSLC വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപരിപഠന സൗകര്യം…

Read more

SSLC വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപരിപഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുക – ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് 

കുറ്റ്യാടി: കുറ്റ്യാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുക, SSLC വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപരിപഠന സൗകര്യമൊരുക്കുക…

Read more

കോഴിക്കോട് ജില്ലയോടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക – ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ്.

കോഴിക്കോട്: വർഷങ്ങളായി ജില്ലയോട് ഭരണകൂടം തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, ജില്ലയിലെ പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി, പിജി  സീറ്റുകളിലെ പ്രതിസന്ധി…

Read more

ജില്ലയിലെ ഹയർസെക്കന്ററി സീറ്റുകളിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക: ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ ഹയർസെക്കന്ററി സീറ്റുകളിലെ അപര്യാപ്തതക്കെതിരെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷം എസ്. എസ്. എൽ. സി…

Read more

മുനീബ് എലങ്കമല്‍ നയിക്കുന്ന ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ് സമരയാത്ര സമാപിച്ചു.

കോഴിക്കോട്: ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം നേരിടുന്ന ജില്ലയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുനീബ് എലങ്കമല്‍ നയിക്കുന്ന സമരയാത്ര…

Read more

മുനീബ് എലങ്കമൽ നയിക്കുന്ന സമരയാത്രക്ക് ബേപ്പൂർ കരിമ്പാടം കോളനിയിൽ തുടക്കമായി

ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ മുനീബ് എലങ്കമൽ നയിക്കുന്ന സമരയാത്രക്ക് ബേപ്പൂർ…

Read more

ഫ്രറ്റേണിറ്റി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ മുനീബ് എലങ്കമൽ നയിക്കുന്ന സമരയാത്ര

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ മുനീബ് എലങ്കമൽ നയിക്കുന്ന…

Read more